Ga naar inhoud
De Coninck

Privacy en Cookie policy

Privacyverklaring

Deze Privacyverklaring regelt de verwerking van uw persoonsgegevens als een onderdeel van het gebruik van onze website (http://www.deconinck-opleidingen.be/nl/home) en de diensten die daarmee verband houden. Deze verwerkingen worden steeds uitgevoerd door De Coninck M&O BVBA als verwerkingsverantwoordelijke, gevestigd te 2440 Geel, Kleinhoefstraat 6 met ondernemingsnummer BE 0452.220.334.

Het beschermen van persoonsgegevens van klanten en bezoekers is erg belangrijk voor De Coninck. Daarom stellen we alles in het werk op deze gegevensbescherming te waarborgen en steeds conform de General Data Protection Regulation (GDPR) te handelen wanneer wij uw persoonsgegevens verwerken. In hoofde van de persoonsgegevens die wij verwerken op onze website (http://www.deconinck-opleidingen.be/nl/home) zal De Coninck steeds optreden als verwerkingsverantwoordelijke.

Meer concreet zal De Coninck de persoonsgegeven steeds rechtmatig behandelen voor welbepaalde doeleinden. Wij zullen het nodige doen om nooit meer persoonsgegevens te vragen dan noodzakelijk voor het doel of om deze persoonsgegevens langer dan nodig te bewaren. Tot slot neemt De Coninck de passende technische en organistatorische maatregelen die een passende beveiliging waarborgen zodat de persoonsgegevens worden beveiligd tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging.

Voor meer informatie kan u zich steeds wenden tot het De Coninck Data Protection Team op info@deconinck-opleidingen.be.

Deze Privacyverklaring was laatst bijgewerkt op 23 mei 2018. De Coninck behoudt zich het recht om deze Privacyverklaring naar eigen goeddunken aan te passen. Het zal de bezoekers hier ook steeds van op de hoogte brengen.

Persoonsgegevens

De verwerking van persoonsgegevens definiëren wij als een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens.

Conform de huidige regelgeving verstaan we onder persoonsgegevens alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (“de betrokkene”); als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

Voorbeelden van persoonsgegevens zijn naam, adres of e-mailadres, maar tevens valt hier uw IP-adres onder.

Waarom verwerken wij uw persoonsgegevens?

De Coninck zal uw persoonsgegevens verwerken voor de volgende doeleinden:

Verwerkingsdoeleinden Rechtsgrond
Verwerken van uw vraag via het contactformulier, per mail, telefonisch of via social media Gerechtvaardigd belang
Direct marketing doeleinden om u te kunnen voorzien van individuele communicatie, promoties, aanbiedingen en andere advertenties van ons of onze geselecteerde partners. Gerechtvaardigd belang
U informeren met behulp van periodieke nieuwsbrieven Toestemming
Profilering door middel van een cookie die uw onlinegedrag en voorkeuren analyseren. Op die manier houden wij u op de hoogte van interessante activiteiten bij De Coninck die u interesseren Toestemming
Klantenbeheer Uitvoering van een overeenkomst
Interne doeleinden zoals audits, gegevensanalyse en onderzoek om de producten, diensten en communicatie te verbeteren Gerechtvaardigd belang

Aan wie geven wij uw persoonsgegevens door?

Wij zullen uw persoonsgegevens niet op een identificeerbare manier bezorgen aan derden, tenzij dit wettelijk vereist is of tenzij u hiervoor uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven.

De Coninck weerhoudt zich het recht om de persoonsgegevens te anonimiseren en bijgevolg zo over te maken aan andere organisaties die deze gegevens kunnen gebruiken om producten en diensten te verbeteren en de marketing, presentatie en verkoop van producten en diensten op maat te organiseren. De Conicnk zal het nodige doen om de persoonsgegevens louter binnen de Europese Economische Ruimte te verwerken, behoudens voor de volgende verwerkers:

• SharpSpring

Deze doorgiftes zijn onderworpen aan het EU – US Privacyshield. Zij zullen het nodige doen om uw persoonsgegevens ook buiten de EER adequaat te beschermen

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden alleen verwerkt zolang als dit nodig is voor de doeleinden omschreven in deze Privacyverklaring of als u uw toestemming voor de verwerking intrekt. In dat geval zullen wij het nodige doen om de verwerking van uw persoonsgegevens zo snel mogelijk stop te zetten.

Welke rechten kan u als betrokkene uitoefenen?

U heeft als betrokkene het recht op inzage tot alle persoonsgegevens die De Conincl over u verwerkt. U heeft als betrokkene het recht op rectificatie te vragen over persoonsgegevens die onjuist of onnauwkeurig zijn Wanneer de verwerking van uw persoonsgegevens plaatsvindt op basis van toestemming bent u steeds in de mogelijkheid om deze toestemming in te trekken. Dit kan door contact op te nemen met info@deconinck-opleidingen.be.

U heeft als betrokkene het recht om te vragen dat uw persoonsgegevens worden verwijderd als deze niet langer nodig zijn in het licht van de doeleinden van deze Privacyverklaring of als u uw toestemming voor de verwerking intrekt. Dit recht kan echter niet worden uitgeoefend als De Coninck door een andere wettelijke bepaling gehouden is deze persoonsgegevens verder te verwerken.

Als u de bovenstaande rechten van de betrokkene wilt uitoefenen of als u verder nog vragen zou hebben kan u steeds contact opnemen met ons info@deconinck-opleidingen.be. Wanneer u uw rechten wenst uit te oefenen zal u zich wel steeds ten gepaste wijze moeten identificeren. Dit gaat als u uw verzoek bijvoorbeeld stuurt vanaf het e-mailadres dat reeds bij ons bekend is.

Mocht u niet tevreden zijn met de behandeling van uw verzoek kan u steeds klacht in dienen bij de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit, zijnde de Gegevensbeschermingsautoriteit in België. Voor meer informatie kan u steeds terecht op www.privacycommission.be

Wat zijn cookies?

Om u de beste website-ervaring te kunnen bieden, maken we gebruik van cookies. Deze cookies bevatten kleine deeltjes tekst en worden via onze webserver naar uw internetbrowser gestuurd. Ze zorgen ervoor dat alle functionaliteiten en toepassingen van onze website werken en versnellen de interactie door bepaalde keuzes die u maakt te onthouden.

Deze cookies hebben geen toegang tot uw computer en kunnen dus geen persoonlijke informatie of andere gegevens van uw computer lezen. Ze bevatten geen virussen en kunnen geen schadelijke toepassingen op uw computer installeren.

Welke cookies gebruiken we?

We gebruiken geen targeting cookies en ook geen cookies die uw online gedrag registreren. Onderstaande cookies gebruiken we wel (ingedeeld op basis van de categorieën van de ICC UK Cookie Guide).

Categorie 1: strikt noodzakelijke cookies

Deze cookies zijn noodzakelijk om op de website te surfen en alle functionaliteiten te kunnen gebruiken. Dit zijn meestal sessiecookies die worden verwijderd wanneer u uw internetbrowser sluit. De namen van de cookies zijn PHPSESSID en wizzsession.

Categorie 2: prestatiebevorderende cookies

Deze cookies bewaren keuzes die je maakt tijdens uw bezoek aan de website. Op deze manier kunnen we jouw websitebezoek optimaliseren. De naam van de cookie is cookiescriptaccept.

Categorie 3: functionaliteitscookies

Deze Google Analytics-cookies gebruiken we om de functionaliteit en gebruiksvriendelijkheid van onze website te verbeteren. Ook deze cookies onthouden keuzes die u maakt op de website. Meer informatie over deze cookies vindt u in het Google Analytics privacybeleid. De namen van deze cookies zijn: __utma, __utmb, __utmc, __utmt en __utmz.

Categorie 4: profileringscookies

Dit is een Third party cookie om uw ervaring te verbeteren. Deze cookies onthouden uw keuzes en gegevens die je invuld op de website, identificeert u en zorgen voor een optimale, gebruikservaring. Hiervoor wordt Sharpspring gebruikt. Meer informatie over deze cookies vindt u in de Privacy Policy van Sharpspring. De namen van deze cookeis zijn: koitk, __ss, __ss_referrer, __ss_tk. 

Hoe kan u deze cookies beheren?

We passen de regel van de 'impliciete goedkeuring' toe. Dit betekent dat u door de website te bezoeken toestemt met ons cookiebeleid.

Wilt u geen cookies? Dan kan u de website niet meer bezoeken, de cookies verwijderen, surfen in anonieme modus of cookies uitschakelen in uw webbrowser. Cookies uitschakelen doet u in de meeste gevallen via de 'Settings'- of 'Instellingen'-optie van uw browser. Voor meer informatie over cookies en het verwijderen of uitschakelen ervan verwijzen we u graag naar de website www.aboutcookies.org.

Surft u zonder cookies, dan zullen bepaalde functies en toepassingen van onze website niet of onvolledig functioneren.