Ga naar inhoud
De Coninck

Asbest - eenvoudige handelingen (locatie Geel)

In veel gebouwen bevindt er zich nog asbest ook al is het gebruik ervan reeds ruime tijd verboden. Tijdens de opleiding ‘asbest, eenvoudige handelingen’ leren uw werknemers inzicht verwerven in de gevaren en de risico’s die verbonden zijn aan asbest. Er worden specifieke technieken en regels aangeleerd voor de uitvoering van de ‘eenvoudige handelingen’.

 

Deze opleiding geeft een invulling aan de opleidingsvereisten zoals gesteld in het KB van 16 maart 2006 betreffende de bescherming van de werknemers tegen de risico’s van de blootstelling aan asbest, voor werknemers die uitsluitend eenvoudige handelingen verrichten.

Programma

Theorie

  • De eigenschappen van asbest en de gezondheidsrisico’s bij blootstelling aan asbest
  • De soorten producten of materialen die asbest kunnen bevatten en hun aanwending in installaties en gebouwen
  • De handelingen die kunnen leiden tot blootstelling aan asbest en het belang van preventieve controles om blootstelling tot een minimum te beperken
  • De vereisten inzake gezondheidstoezicht
  • De veilige werkmethoden en meettechnieken
  • De te gebruiken persoonlijke beschermingsmiddelen: keuze en beperkingen, aandachtspunten voor het juiste gebruik, inclusief adembeschermingsmiddelen
  • Nood- en ontsmettingsprocedures

Praktijk

  • Aanleren van het correcte opzetten en dragen van het adembeschermingsmasker met filter, met daarbij de individuele controles
  • Praktische oefening in asbestverwijdering met eenvoudige handeling

Praktische info

De opleiding ‘asbest, eenvoudige handelingen’ heeft een duurtijd van één dag en kan zowel gevolgd worden door werknemers met als zonder ervaring.

Opleidingen binnen De Coninck M&O gaan steeds door in kleine groepen. Op deze manier kunnen wij u een persoonlijke aanpak garanderen. Voor deze opleiding zijn er maximum 15 werknemers toegelaten.

Deze opleiding kan ook in het Pools gevolgd worden. Contacteer ons voor meer informatie. 

Wenst u deze opleiding graag in uw bedrijf te organiseren? Ook dat is mogelijk. Contacteer ons op het nummer 014 40 47 42 voor een voorstel op maat!

Wat zegt de wetgeving over deze opleiding?

Welke susbisdies kan ik aanvragen voor deze opleiding? 

Onze klanten volgden ook de opleiding:

Inschrijven

21 oktober Vraag offerte aan
8 november Vraag offerte aan
7 januari Vraag offerte aan
13 maart Vraag offerte aan