Ga naar inhoud
De Coninck

Veilig werken op hoogte Mod. III (enkel voor arbeiders van PC 124)

Opleiding veilig werken op hoogte - module 3

 

Vakkundig werken betekent ook veilig werken, om ongevallen te voorkomen. Dat is belangrijk voor de arbeiders en hun werkgevers, maar ook voor de klant. Minder ongevallen betekent immers minder werkverlet en minder schade, dus beter gemotiveerde bouwvakkers, meer rendabiliteit en werk van betere kwaliteit. Deze opleiding is bedoeld voor bouwvakkers en leerling-bouwvakkers en eventueel lesgevers.

Niveau 3 is een opleiding voor bevoegde personen: monteren, ombouw en demontage van steigers. Om deel te nemen aan deze opleiding dient u over een attest 'Veilig werken op hoogte, module 2' te beschikken.

Programma

De theorieles behandelt de volgende onderwerpen:

 • Definitie van werken in de hoogte en het risico van vallen
 • Voorstelling van een stelling (klassen, essentiële delen, …)
 • Definitie van de “bevoegde persoon” in overeenstemming met de regelgeving
 • De voorzorgsmaatregelen voor het risico waarbij personen of objecten vallen
 • De weersomstandigheden bepalen die de veiligheid op de stelling kunnen veranderen
 • De voorzorgsmaatregelen in geval van een verandering van de weersomstandigheden (m.b.t. de veiligheid op de stelling)
 • Definitie van de toegelaten gewichten en de veiligheidsregels
 • Voorstelling en uitleg van de berekeningsnota en de montage van de fabrikant en voorstelling van de controlepunten
 • Regels voor de montage en het gebruik
 • Voorzorgsmaatregelen algemeen, plaatsing, stabiliteit, sterkte, weerstand, …
 • Handleiding van de fabrikant van de stelling
 • Berekeningsnota voor de weerstand en de stabiliteit
 • De basisregels voor de veilige montage en demontage
 • Gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s)
 • Gebruik van persoonlijke valbescherming

Gedurende deze opleidingsdag trachten we onderstaande doelstellingen te realiseren: het kennen, kunnen interpreteren, kunnen toepassen en kunnen doen toepassen:

 • De maatregelen ter preventie van de risico’s dat personen of voorwerpen vallen
 • De veiligheidsmaatregelen bij veranderende weersomstandigheden, die afbreuk zouden kunnen doen aan de veiligheid van de stelling
 • De voorwaarden inzake toelaatbare belasting
 • Weten in welke omstandigheden de stelling blijft beantwoorden aan de berekeningsnota en de controle van de stelling
 • Weten waarom vanuit een risicoanalyse gekozen kan worden voor het gebruik van een stelling
 • Weten welke delen van de stelling gebruiksklaar zijn en hoe dit gecontroleerd moet worden
 • Weten dat werknemers geen toegang hebben tot de gedeelten van de stelling die niet gebruiksklaar zijn
 • Het montage-, demontage- en ombouwschema van de stelling kunnen opstellen en kunnen aanpassen

Evaluatie van de cursisten

Tijdens de cursus worden op regelmatige tijdstippen oefeningen gemaakt.  Na de evaluatie van deze oefeningen wordt er nagegaan of de deelnemers voldoende inzicht hebben over de aangereikte materie waarna de geslaagde deelnemers een De Coninck-certificaat en veiligheidspasje ontvangen, deze zijn 5 jaar geldig.

Praktische info

De opleiding 'veilig werken op hoogte - niveau 3', heeft een duurtijd van één dag.