Ga naar inhoud
De Coninck

Defensief rijden (locatie Geel)

Opleiding defensief rijden voor beroepschauffeurs in het kader van de vakbekwaamheid. (voor rijbewijs C, C + E)

 

De theoriecursus steunt op interactieve informatie-uitwisseling en wordt in groep gegeven.
Deze sessie behandelt de volgende onderwerpen:

 • Verkeerswetgeving en intern reglement of chauffeurshandboek
 • De theorie van het veilig, preventief, defensief en ecologisch rijgedrag
 • Voordelen van veilig, preventief, defensief en ecologisch rijgedrag
 • Oorzaken van veel voorkomende ongevallen
 • Rijgedragfactoren en beïnvloeding op de prestaties (stress, alcohol, drugs …)
 • Ergonomie in de cabine i.f.v. goede zithouding
 • Rijgedrag onder verzwaarde omstandigheden
 • De dode hoekspiegel
 • Assistentiesystemen
 • Veiligheid voor, tijdens en na het rijden
 • Rij- en rusttijden
 • De tachograaf
 • Het Europese Aanrijdingsformulier
 • Kostenbesparend rijden

De interactieve praktijktraining wordt aan elke chauffeur afzonderlijk in de vrachtwagen gegeven. Deze training schenkt aandacht aan de onderstaande punten, waarbij de accenten zullen verschillen volgens de behoefte van elke individuele chauffeur:

 • Resultaten van de vorige BBS-training (indien van toepassing)
 • Controle van het voertuig (extern en intern), de aanhangwagen en de boorddocumenten
 • Technische aspecten en de invloed op de veiligheid
 • Instelling en gebruik van de spiegels / dode hoekspiegels
 • Afstelling stuur en zetel
 • Manoeuvres: technische slalom, achteruit parkeren, achteruit in rechte lijn …
 • Anticiperen
 • Kijktechniek
 • Inschatten van afstand t.o.v. vaste en mobiele obstakels
 • Noodstop
 • Rijden onder verzwaarde omstandigheden, in de bebouwde kom, op snelwegen
 • Intelligent gebruik van de GPS en andere communicatiemiddelen
 • Kostenbesparend rijden

Het praktische gedeelte dient ten laatste afgelegd te worden max. 60 kalenderdagen na het theoretische gedeelte!

Duurtijd: 1 dag (7 uur waarvan 3 uur praktijk)

Groepsgrootte: max. 20 deelnerms (aan het praktisch gedeelte kunnen er max. 1 à 2 personen deelnemen)