Ga naar inhoud
De Coninck

Eerste interventie | Brandwacht

Opleiding 'Eerste interventie / Brandwacht'

Een brand kan overal en op elk moment ontstaan. Elke seconde telt, ongeacht de situatie. Brandbestrijding is een race tegen de klok.

De doeltreffende organisatie van elke brandbestrijdingsactie moet bijgevolg in de eerste plaats rekening houden met de razendsnelle ontwikkeling en verspreiding van de brand. Om een snelle interventie te kunnen verzekeren, is het noodzakelijk dat alle personen die dagelijks in contact komen met brandgevaar, op de hoogte zijn van alle risico’s en de aangewezen bestrijdingsmiddelen.

Het voorkomen van een brand is minder gevaarlijk en minder duur dan het blussen en het herstellen van de schade.
Deze basiscursus is dus bedoeld voor personen die binnen de onderneming deel uit maken van een eerste interventieteam binnen de onderneming, zoals voorzien in haar algemeen preventiebeleid.

We wijzen erop dat de aanwezigheid van een eerste interventieteam verplicht kan worden door de wet of door de verzekeraar van de onderneming.
Gewoonlijk is het zo dat de uitbouw van een eerste interventieteam en de opleiding van de teamleden wordt overgelaten aan de onderneming, zoals voorzien in haar algemeen preventiebeleid.

Een eerste interventieteam binnen de onderneming is echter een wezenlijk preventie-element: de rol van de interventiehelper beperkt zich niet tot het gebruik van het brandblusmateriaal tijdens een brand, maar omvat tevens alarmactivering, analyse van de situatie met het oog op een interventie of ontruiming, enz.

Deze opleiding biedt eerste interventieploegen onder meer antwoorden op bepaalde vragen, zodat ze zowel hun preventieve als hun blusopdrachten naar behoren kunnen vervullen.

  •  Wat is een brand precies?
  •  Hoe ontstaat en ontwikkelt een brand zich?
  •  Wat zijn de brandgevaren?
  •  Wat te doen bij een brand en welke middelen zijn aangewezen?
  •  Wat zijn de middelen waarover ik kan beschikken om een brand te blussen of de verspreiding ervan te vertragen?
  •  Hoe gaan we ontruimen?
  •  Hoe zijn de (interne) alarmeringsprocedures?

De antwoorden op deze vragen worden zowel in het theoretische luik als tijdens de praktische oefeningen aangereikt.
Het doel van deze opleiding is zeker niet om van de cursist een brandweerman te maken,
maar wel om hem op te leiden tot een betrouwbare eerste interventielid:

  •  Iemand die in staat is de brandbestrijdingsmiddelen te herkennen en correct te gebruiken
  •  Iemand met zin voor organisatie en die perfect op de hoogte is van de prioriteiten bij het uitbreken van een brand
  •  Iemand die dagelijks aan brandpreventie doet binnen de onderneming en bij hem thuis.

Deze cursus wordt gegeven door een zeer ervaren trainer. Alle (blus)materialen en persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s) zijn gekeurd.

De cursist krijgt bij afloop van cursus een bewijs van Deelname.

Duurtijd: 1 dag

Groepsgrootte: max. 12 personen