Ga naar inhoud
De Coninck

Eerste interventie team

Deze basiscursus is bedoeld voor werknemers die binnen de onderneming deel uit maken van een eerste interventieteam binnen de onderneming, zoals voorzien in haar algemeen preventiebeleid. We wijzen erop dat de aanwezigheid van een eerste interventieteam verplicht kan worden door de wet of door de verzekeraar van de onderneming.

Programma

Deze opleiding biedt eerste interventieploegen onder meer antwoorden op bepaalde vragen, zodat ze zowel hun preventieve als hun blusopdrachten naar behoren kunnen vervullen.

  •  Wat is een brand precies?
  •  Hoe ontstaat en ontwikkelt een brand zich?
  •  Wat zijn de brandgevaren?
  •  Wat te doen bij een brand en welke middelen zijn aangewezen?
  •  Wat zijn de middelen waarover ik kan beschikken om een brand te blussen of de verspreiding ervan te vertragen?
  •  Hoe gaan we ontruimen?
  •  Hoe zijn de (interne) alarmeringsprocedures?

De antwoorden op deze vragen worden zowel in het theoretische luik als tijdens de praktische oefeningen aangereikt.

Het doel van deze opleiding is zeker niet om van de cursist een brandweerman te maken, maar wel om hem op te leiden tot een betrouwbare eerste interventie lid:

  •  Iemand die in staat is de brandbestrijdingsmiddelen te herkennen en correct te gebruiken.
  •  Iemand met zin voor organisatie en die perfect op de hoogte is van de prioriteiten bij het uitbreken van een brand.
  •  Iemand die dagelijks aan brandpreventie doet binnen de onderneming en bij hem thuis.

Praktische info

Deze opleiding heeft een duurtijd van één dag. Om deel te nemen aan deze opleiding, beschikt u over een basiskennis computergebruik.

Wenst u deze opleiding graag in uw bedrijf te organiseren? Ook dat is mogelijk. Contacteer ons op het nummer 014 40 47 42 voor een voorstel op maat!