Ga naar inhoud
De Coninck

Vakbekwaamheid - Nascholing / Code 95

De nascholing of vakbekwaamheid is een relatief nieuw begrip in de transportsector. Professionele bestuurders met een rijbewijs van de categorie C of de categorie D zijn verplicht deze nascholing te volgen. Elke vijf jaar dient de chauffeur het rijbewijs te verlengen. Dit kan door 35 uren, ofwel vijf lesdagen nascholing te volgen bij een erkend opleidingscentrum zoals De Coninck Opleidingen & trainingen.

Alle professionele chauffeurs met een rijbewijs van de categorie C of de categorie D die werken en / of wonen in de Europese Unie moeten sinds 2003 voldoen aan de vakbekwaamheid.

Deze regel houdt in dat de buschauffeurs vanaf 10 september 2008 en de vrachtwagenchauffeurs vanaf 10 september 2009 naast het rijbewijs tevens een attest van vakbekwaamheid moeten kunnen voorleggen met vermelding van de Code 95. Door 35 uur nascholing te volgen, kan je dit attest om de vijf jaar vernieuwen. Je rijbewijs blijft nog wel geldig maar zonder dit attest ben je niet meer in orde met de Code 95.

Indien je een rijbewijs behaald hebt voor 10 september 2008 (voor buschauffeurs) of voor 10 september 2009 (voor vrachtwagenchauffeurs) krijg je een vrijstelling. Net zoals alle andere chauffeurs dienen ook zij wel elke vijf jaar de nascholing te volgen.

Concreet wil dit zeggen dat buschauffeurs voor 10 september 2015 vijf opleidingen moeten gevolgd hebben, ofwel 35 uur. Vrachtwagenchauffeurs hebben tijd tot 10 september 2016.

 

HIERONDER EEN HANDIG OVERZICHT

(Klik op de vraag die voor u van toepassing is.)

Rijdt de chauffeur met een geldig rijbewijs?

Heeft de chauffeur een rijbewijs behaald voor 09/09/2009?

Heeft de chauffeur een rijbewijs behaald na 09/09/2009 en voor 01/02/2013?

Heeft de chauffeur een rijbewijs behaald na 01/02/2013?

 

Rijdt de chauffeur met een geldig rijbewijs?

Op de achterzijde van het rijbewijs kan je een aantal kolommen terugvinden.

In kolom 10 kan je terugvinden wanneer de chauffeur zijn rijbewijs heeft behaald. (Hier aangeduid in het blauw).

Indien de chauffeur na 9 september 2009 zijn rijbewijs C heeft behaald, kan de chauffeur pas een opleiding volgen indien hij / zij een examen vakbekwaamheid / Code 95 heeft behaald. Dit wordt op het rijbewijs aangeduid door het nummer 95.

In kolom 11 vind je de vervaldatum terug van de geldigheid van de medische keuring. (Hier aangeduid in het geel.)

In kolom 12 kan je terugvinden of de chauffeur de Code 95 heeft behaald en wat hiervan de vervaldatum is. (Hier aangeduid in het groen.)

 

Heeft de chauffeur een rijbewijs behaald voor 09/09/2009?

Eerste cyclus (tot 09/09/2016)

  • De chauffeur moet 5 modules nascholing gevolgd hebben tegen 09/09/2016 (= eerste cyclus van 35 uur nascholing).
  • De chauffeur geniet een tijdelijke vrijstelling tot 09/09/2016.
  • De keuze van de 5 modules is nog vrij tot 09/09/2016*.
  • Zorg er ook voor dat de medische schifting in orde blijft!

Tweede cyclus (2016 - 2021) en verdere cycli

(*) Vanaf 2016 zijn er 3 verplichte onderwerpen (tweede en volgende cycli van 35 uur nascholing)

a. Nascholing in rationeel rijden (vb. Economisch rijden, Defensief rijden, Rationeel rijden, ladingzekeren)

b. Toepassen van de voorschriften (vb. Rij- en rusttijden / digitale tachograaf, vervoer van gevaarlijke stoffen onder vrijstelling - ADR voor niet ADR-plichtige chauffeurs, actualisering kennis vakbekwaamheid)
c. Gezondheid, verkeers- en milieuveiligheid, dienstverlening en logistiek (vb. EHBO, Veiligheid, Ergonomie, Fit & gezond onderweg, klantgericht handelen, wegcode)

Aanvullend dient u als chauffeur minimum 3 uur effectief te rijden.
Dit komt aan bod in onze opleidingen economisch, defensief en rationeel rijden.

Voor de vervaldatum van uw nascholing, moet u als chauffeur uw rijbewijs laten aanpassen op de bevoegde dienst van uw gemeentehuis. Vervolgens start de tweede cyclus van de nascholing / vakbekwaamheid en heeft u 5 jaar de tijd om de nodige opleidingen te volgen.

 

Heeft de chauffeur een rijbewijs behaald na 09/09/2009 en voor 01/02/2013?

Eerste cyclus (2009 - 2016)

  • De chauffeur dient een rijbewijs met vakbekwaamheid te behalen (= eerste cyclus van 35 uur nascholing).
  • De chauffeur moet 5 modules nascholing (35 punten) gevolgd hebben tegen dat de Code 95 vervalt die op het rijbewijs vermeld staat. (kolom 12)
  • De keuze van de 5 modules is nog vrij.
  • Zorg er ook voor dat de medische schifting in orde blijft! 

Voor de vervaldatum van uw nascholing, moet u als chauffeur uw rijbewijs laten aanpassen op de bevoegde dienst van uw gemeentehuis. Vervolgens start de tweede cyclus van de nascholing / vakbekwaamheid en heeft u 5 jaar de tijd om de nodige opleidingen te volgen.

Tweede cyclus (2016 - 2021) en verdere cycli 

(*) Vanaf de tweede cyclus zijn er 3 verplichte onderwerpen:

a. Nascholing in rationeel rijden (vb. Economisch rijden, Defensief rijden, Rationeel rijden, ladingzekeren)
b. Toepassen van de voorschriften (vb. Rij- en rusttijden / digitale tachograaf, vervoer van gevaarlijke stoffen onder vrijstelling - ADR voor niet ADR-plichtige chauffeurs, actualisering kennis vakbekwaamheid)
c. Gezondheid, verkeers- en milieuveiligheid, dienstverlening en logistiek (vb. EHBO, Veiligheid, Ergonomie, Fit & gezond onderweg, klantgericht handelen, wegcode)

Aanvullend dient u als chauffeur minimum 3 uur effectief te rijden.
Dit komt aan bod in onze opleidingen economisch, defensief en rationeel rijden.

 

Heeft de chauffeur een rijbewijs behaald na 01/02/2013?

De chauffeur dient een rijbewijs met vakbekwaamheid te behalen en moet 5 modules nascholing (35 punten) gevolgd hebben tegen dat de Code 95 vervalt die op het rijbewijs vermeld staat. (kolom 12)

Opgelet! Zorg er ook voor dat de medische schifting in orde blijft!

Er zijn 3 verplichte onderwerpen:

a. Nascholing in rationeel rijden (vb. Economisch rijden, Defensief rijden, Rationeel rijden, ladingzekeren)
b. Toepassen van de voorschriften (vb. Rij- en rusttijden / digitale tachograaf, vervoer van gevaarlijke stoffen onder vrijstelling - ADR voor niet ADR-plichtige chauffeurs, actualisering kennis vakbekwaamheid)
c. Gezondheid, verkeers- en milieuveiligheid, dienstverlening en logistiek (vb. EHBO, Veiligheid, Ergonomie, Fit & gezond onderweg, klantgericht handelen, wegcode)

Aanvullend dient u als chauffeur minimum 3 uur effectief te rijden.
Dit komt aan bod in onze opleidingen economisch, defensief en rationeel rijden.

Voor de vervaldatum van uw nascholing, moet u als chauffeur uw rijbewijs laten aanpassen op de bevoegde dienst van uw gemeentehuis. Vervolgens start de tweede cyclus van de nascholing / vakbekwaamheid en heeft u 5 jaar de tijd om de nodige opleidingen te volgen.

De opleidingen vakbekwaamheid worden op regelmatige basis georganiseerd in ons opleidingscentrum te Geel. Klik hier voor een overzicht van de eerstvolgende modules. Heeft u meerdere chauffeurs in dienst? Dan komen wij graag ter plaatse. Bel ons op het nummer 014 40 47 42 voor een offerte 

Voor een laatste stand van zaken rond deze wetgeving kan u altijd een kijkje nemen op de site van de Belgische overheid.