Ga naar inhoud
De Coninck

Bedrijvenpark Malle

Wat te doen bij een beginnende brand?

Wanneer gebruik ik poeder of schuim, of water? Wat is het nut van een branddeken?

Deze en nog veel meer vragen werden beantwoord op de bijzondere cursus.

Meerdere leden van Bedrijvenpark Malle waren vragende partij voor een gezamenlijke organisatie. Het ter plaatse kunnen organiseren van de opleiding kleine blusmiddelen ware mooi meegenomen.

De Coninck Opleidingen & Trainingen uit Geel heeft in die zin twee namiddagen verzorgd voor in totaal 30 deelnemers. Daarvoor stelden de bedrijven ADCOS en BEVEKA, beiden in de Ambachtsstraat, hun infrastructuur ter beschikking. De ganse namiddag werden de deelnemers geconfronteerd met alle mogelijke scenario’s: zowel in theorie als in de praktijk. En natuurlijk moest er ook echt geblust worden. Buiten de direct bruikbare instructies en tips is deze training erg nuttig om rationeel om te gaan met een beginnende brand. Het nemen van de juiste beslissingen is dikwijls allesbepalend!

Wenst u ook een opleiding kleine blusmiddelen te organiseren in uw bedrijf? Contacteer ons op het nummer 014 40 47 42 of stuur een mail naar info@deconinck-opleidingen.be