Ga naar inhoud
De Coninck

Opleiding in de kijker: leidinggeven voor ploegbazen en eerstelijnsverantwoordelijken

Opleiding in de kijker: leidinggeven voor ploegbazen en eerstelijnsverantwoordelijken

We organiseren in april een volgende open inschrijving 'leidinggeven voor ploegbazen en eerstelijnsverantwoordelijken'.

Op vrijdag 26 april 2019 organiseren wij een open inschrijving 'leidinggeven voor ploegbazen en eerstelijnsverantwoordelijken'.

Aan operationeel leidinggevenden worden hoge eisen gesteld met betrekking tot hun communicatieve en leidinggevende vaardigheden. Juist voor deze doelgroepen die deze vaardigheden willen verbeteren, en zodoende hun werkzaamheden kunnen professionaliseren, heeft de Coninck M & O de interactieve training Leidinggeven voor ploegbazen en eerstelijnsverantwoordelijken ontworpen.

Deze training is bestemd voor alle medewerkers die de taak hebben om collega’s te begeleiden, te motiveren en te beoordelen, ongeacht de bedrijfstak of afdeling waarin zij werkzaam zijn. Velen van hen zijn door hun vakmanschap en ervaring doorgestroomd in het bedrijf, maar hebben geen opleiding als leidinggevende gekregen. Toch komen er plotseling situaties boven water welke behoorlijk meer vaardigheden vereisen dan verwacht op het terrein van anticiperen, motiveren, stimuleren, communiceren, enz.

Na deze training staan uw leidinggevenden sterker in hun schoenen en kunnen zij meer effect en voldoening uit hun taak halen.

De onderstaande opsomming geeft u een idee van de hoofdlijnen van de training. Vooraf bepalen wij samen met u wat het doel van de opleiding is en hoe wij de cursus op maat kunnen snijden van deze doelstelling.

  • Mensenkennis: menselijk gedrag, ken jezelf, verantwoordelijkheid zien en nemen, teamwork
  • Communiceren: communicatievormen, hoe communiceer ik, conflicthantering, overleg
  • Leidinggeven: soorten leiderschap, doelen stellen, begeleiden, motiveren, functionerings- en beoordelingsgesprekken
  • Time Management: taken, prioriteiten en doelstellingen, planning

Tijdens de behandeling van de sessies gebruikt onze docent theorie- en praktijkcasussen, opdrachten, rollenspelen en discussies. Een casus bestaat uit een korte instructie en aansluitend dienen de deelnemers zelf bijv. een functioneringsgesprek te voeren, of een werkoverleg te leiden.

Hierdoor verkrijgen we een maximale training van de benodigde vaardigheden.

De eerstvolgende open inschrijving gaat door op vrijdag 26 april 2019. 

Uiteraard kunnen wij deze opleiding ook bij u in het bedrijf organiseren.

Interesse in deze opleiding? Vraag een offerte aan via 014 40 47 42 of stuur een mailtje naar info@deconinck-opleidingen.be.

 

Toegevoegd op 13 maart 2019