Ga naar inhoud
De Coninck

BA 4 (gewaarschuwde) en BA 5 (bevoegden) – veilig werken aan elektrische installaties

BA 4 (gewaarschuwde) en BA 5 (bevoegden) – veilig werken aan elektrische installaties

Bijna dagelijks worden er arbeidsongevallen met elektriciteit geregistreerd. Werken in een omgeving van elektrische installaties is niet zonder risico! Wie mag er welke werkzaamheden uitvoeren bij het werken aan of in de buurt van elektrische installaties? Welke risico’s en maatregelen rond veiligheid dienen er vervolgens genomen te worden? Bent u hiervan op de hoogte?

Als werkgever dient u een dossier samen te stellen waarin wordt bepaald of een werknemer een BA 4 gewaarschuwde is of een BA 5 vakbekwaam moet zijn. Wat zegt de wetgeving?

De bekwaamheid van personen die gekenmerkt wordt door de code BA4 of BA5 wordt aan de werknemers toegekend door de werkgever en vastgelegd in een document dat duidelijk bepaalt voor welke werkzaamheden en voor welke elektrische installaties de bekwaamheid geldt (KB 25-04-2004, art 3.2).

De werkgever verzekert de nodige opleiding van de werknemers en hij verstrekt de nodige instructies om de risico’s eigen aan het gebruik van, de uitbating van en de werkzaamheden aan de elektrische installatie te vermijden, rekening houdend met de opdrachten waarmee deze werknemers belast zijn (KB 4/12/2012, art 18).

U bepaalt als werkgever dus zelf wie deze kwalificatie nodig heeft en stelt zelf een bevoegdheidsverklaring op voor alle personeelsleden die aan of die in de buurt werken van elektrische installaties. Het attest moet aan tal zaken vermelden:

  • soort taak (inspectie, schilderwerken, herstellingen, etc.)
  • soort installatie (hoogspanningsinstallaties, ATEX-installaties, etc.)
  • geldigheid van het attest

Los van de voorkennis of het diploma van uw werknemer is het steeds aan te raden een specifieke opleiding te organiseren rond elektrische installaties. Tijdens deze opleiding leren uw werknemers de gevaren en de risico’s van elektriciteit te kennen en te herkennen en leren ze om alert te reageren wanneer zich eventuele problemen voordoen.

De Coninck Opleidingen & Trainingen organiseert zowel een ééndaagse opleiding BA 4 als een tweedaagse opleiding BA 5. Deze opleidingen gaan maandelijks door in het opleidingscentrum BEMT te Geel. Wij raden echter aan om deze opleiding bij u in het bedrijf te organiseren. Tevens is het mogelijk om deze opleidingen op maat van uw bedrijf te geven, specifiek rond de eigen procedures. Heeft u nog geen procedures rond elektrische installaties opgesteld of wenst u advies rond RIE elektrische installaties en pan uitwendige invloeden? Ook hiervoor doet u beroep op De Coninck M&O!

Contacteer ons op het nummer 014 40 47 42 of een stuur een mail naar info@deconinck-opleidingen.be.

 

 

Toegevoegd op 26 juni 2019