Ga naar inhoud
De Coninck

KMO-portefeuille

De Coninck Opleidingen & trainingen is een erkend opleidingsverstrekker. Hierdoor kan u als KMO een subsidie aanvragen via de KMO-portefeuille.

PIJLER OPLEIDING

Hoe gaat dit in zijn werk?

Ga naar de website www.kmoportefeuille.be. Door een dossier in te dienen via deze website onder de pijler ‘opleiding’ heb je recht op 30 tot 40 % korting* van de totale cursuskost. Een factuur heb je hier nog niet voor nodig. Je kan onmiddellijk een aanvraag indienen door je aan te melden met behulp van een E-ID-lezer of federaal token. Het is zelfs zo dat je dit best vóór aanvang van de cursus in orde brengt. Dit kan tot max. veertien dagen na afloop van de opleiding. Vervolgens geef je het correcte bedrag in (dit kan je terugvinden in de bevestigingsmail die je na de inschrijving ontvangt). Later word je uitgenodigd tot het betalen aan de KMO-portefeuille. Na afloop van de opleiding krijg je een factuur van ons. Hiervan moet je enkel nog het BTW-bedrag aan ons storten. Het overige bedrag wordt geregeld via de KMO-portefeuille.

Het erkenningsnummer van De Coninck is DV.O104.159.

Er wordt een onderscheid gemaakt volgens de grootte van de onderneming. Kleine ondernemingen krijgen een jaarlijks steunplafond van 10.000 euro, het steunpercentage bedraagt 40 %. Middelgrote ondernemingen kunnen jaarlijks maximaal 15.000 euro via de KMO-portefeuille krijgen. Het steunpercentage bedraagt 30 %.

Voor het bepalen van de grootte van de onderneming wordt de Europese kmo-definitie gehanteerd. De grootte van de onderneming wordt vastgelegd aan de hand van de ondernemingsgegevens die aangeleverd worden door de VKBO.

Als een onderneming zich via zijn ondernemingsnummer aanmeldt bij de KMO-portefeuille worden alle bedrijfsgegevens automatisch opgehaald uit de VKBO. Op basis van de informatie wordt vastgesteld of een onderneming een kleine, middelgrote of grote onderneming is. De grootte van de onderneming wordt vastgelegd bij de eerste subsidieaanvraag binnen het kalender- en budgetjaar.

Kleine onderneming

minder dan 50 voltijdse werknemers

jaaromzet max. 10 miljoen euro of

jaarlijks balanstotaal max. 10 miljoen euro 

max. 10.000 euro

subsidie

40 % subsidie
Middelgrote onderneming

minder dan 250 voltijdse werknemers

én geen kleine onderneming

jaaromzet max. 50 miljoen euro of

jaarlijks balanstotaal max. 43 miljoen euro

max. 15.000 euro

subsidies

30 % subsidies

De aanvaardbare kostprijs van een opleiding bedraagt minimum 100 euro, exclusief btw.

Heeft u nog vragen over deze subsidie? Contacteer ons op het nummer 014 40 47 42 of stuur een mail naar info@deconinck-opleidingen.be

PIJLER ADVIES

De Coninck M&O is een erkende adviesinstantie. Dit advies wordt schriftelijk en op maat van uw bedrijf opgesteld en bestaat uit:

  • een analyse van de probleemstelling
  • een eigenlijk advies
  • een implementatieplan

Ons ervaren team gaat uw huidige situatie en uw markt analyseren. Samen wordt er een onderbouwd draaiboek uitgewerkt. Vervolgens ontvangt u concrete voorstellen die dadelijk toepasbaar zijn voor uw onderneming. Tevens adviseren wij u hoe u elke voorgestelde oplossing kan implementeren en realiseren.

Het erkenningsnummer van De Coninck is DV.A104160.

De aanvaardbare kostprijs van een advies bedraagt minimum 500 euro, exclusief btw.

Volgende vormen van advies worden uitgesloten:

  • adviezen die wettelijk verplicht zijn, door de overheid opgelegd aan bepaalde sectoren
  • permanente of periodieke adviezen
  • niet-gespecialiseerde adviezen
  • kosten betaald aan een certificatiebureau voor een audit voor het behalen of het behouden van een kwaliteits en/of veiligheidscertificaat
  • bijstand bij de opmaak van een kwaliteitssysteem

Verdere informatie kan u terugvinden op de site www.kmo-portefeuille.be