Ga naar inhoud
De Coninck

BeSaCC-VCA verleent vrijstelling van 3 maanden tvoor diploma’s VCA en Risicovolle Taken die tussen 18 maart en 5 april

BeSaCC-VCA heeft beslist een vrijstelling van 3 maanden te verlenen voor diploma’s VCA en Risicovolle Taken die tussen 18 maart en 5 april (vooralsnog) verlopen zijn of zullen verlopen.
Van zodra bijkomende informatie, communiceren wij dit eveneens zo snel mogelijk.

La BeSaCC a quant à elle décidé d'accorder une dispense de 3 mois pour les diplômes VCA et Taches à Risques qui ont expiré ou expireront entre le 18 mars et le 5 avril (pour l’instant).
Plus d'informations suivront dès que possible.

COVID-19 

En réponse aux nouvelles dispositions gouvernementales liées au COVID-19, ECS prend toutes les mesures nécessaires pour protéger ses collaborateurs, clients et fournisseurs avec la volonté d'assurer la continuité totale de nos missions.

A dater du Mercredi 18 mars 2020, l’Académie de formation se voit dans l’obligation de fermer ses portes. Ceci entraine donc l’annulation de toutes les formations de la Training Academy, sans aucune exception jusqu’au 30/04/2020. La situation est évaluée de façon hebdomadaire notamment en fonction des directives gouvernementales.

Les inscriptions sont quant à elles toujours possibles et nous vous recommandons de vous rendre sur notre « calendrier de formation » (Lien vers l’onglet du calendrier de formation)  afin de voir quelle nouvelle date pourrait vous convenir. Des sessions ouvertes en plus vont également être ajoutées au planning afin de répondre le mieux possible à vos besoins.

Nous restons plus que jamais à votre disposition pour répondre à vos questions.
N’hésitez pas à nous contacter via mail info@e-c-s.be ou par téléphone 04/371 16 00 (Wallonie) ou 03/360 29 11 (Flandre).


COVID-19 

Naar aanleiding van de nieuwe overheidsbepalingen met betrekking tot COVID-19 neemt ECS alle nodige maatregelen om haar medewerkers, klanten en leveranciers te beschermen. Uiteraard trachten wij hierbij om de continuïteit van de activiteiten te waarborgen.
Vanaf woensdag 18 maart 2020 ziet de Training Academy zich genoodzaakt om de deuren te sluiten. Hierdoor zullen alle opleidingen, zonder uitzondering, zowel open als gesloten sessies, tot en met 30/04/2020 geannuleerd worden. De situatie wordt wekelijks geëvalueerd in functie van de richtlijnen van de overheid.
Inschrijvingen zijn nog steeds mogelijk en we raden u aan om naar onze "opleidingskalender" (Link naar de site!) te gaan om te zien welke nieuwe datum mogelijks kan passen. Extra open sessies zullen ook worden toegevoegd aan de kalender om zo goed mogelijk aan uw behoeften te kunnen voldoen van zodra er opnieuw les gegeven kan worden.
Uiteraard blijven we ter beschikking om uw vragen te beantwoorden.
Aarzel niet om ons te contacteren via e-mail info@e-c-s.be of per telefoon 04/371 16 00 (Wallonië) of 03/360 29 11 (Vlaanderen).

 

Toegevoegd op 23 maart 2020