Ga naar inhoud
De Coninck

FAQ - Veelgestelde vragen

(Klik op de vraag die voor u van toepassing is.)

Wat is het verschil tussen een basis- en een opfrisopleiding?

Wie zijn onze docenten?

Hoe vraag ik een duplicaat aan van de behaalde attesten?

Wat als mijn werknemer geen attest heeft maar al wel met het toestel kan werken?

Wat is werkplekleren?

Kan ik mijn opleiding subsidiëren?

Wat is een winteropleiding?

Welke voorwaarden zijn er verbonden aan een winteropleiding?

Wanneer moet ik in regel zijn met de vakbekwaamheid?

Is elke beroepschauffeur verplicht de vakbekwaamheid te volgen?

Hoe vraag ik een KMO-portefeuille aan?

Kom ik in aanmerking voor een subsidie via de KMO-portefeuille?

Kan ik educatief verlof aanvragen?

Kan ik gebruik maken van opleidingscheques?

Privacyverklaring

 

Wat is het verschil tussen een basis- en een opfrisopleiding?

Als uw werknemers nog geen ervaring hebben met een bepaald toestel, kunnen zij deelnemen aan een basisopleiding. Een basisopleiding heeft een minimum duurtijd van twee lesdagen. Tijdens de eerste lesdag komt het theoretische aspect van de opleiding aan bod. Deze interactieve informatie-uitwisseling wordt in groep gegeven. Vervolgens komen de praktijklessen aan bod. Ook hier wordt er aandacht geschonken aan de interactie tussen docent en cursist. De accenten van de opleiding zullen verschillen volgens de behoefte van elke deelnemer.
Indien u reeds ervaren werknemers in dienst heeft, kan u hen inschrijven voor een opfriscursus. Deze cursussen hebben slechts een duurtijd van één dag! Tijdens de voormiddag worden er theoretische punten aangehaald en in de namiddag volgt er een praktisch gedeelte.
Zowel de basis- als de opfrisopleidingen worden afgesloten met een theoretische test met meerkeuzevragen en een praktijkevaluatie. De geslaagde deelnemers ontvangen na afloop van de opleiding een De Coninck-certificaat en een veiligheidspasje.
Voor meer informatie of een concreet voorstel, bel ons op het nummer 014 40 47 42 

Opnieuw naar overzicht

 

Wie zijn onze docenten?

Een korps van meer dan 30 docenten levert u voor ál onze cursussen de beste kwaliteit. Zij zijn allen in het bezit van een stevige didactische en theoretische bagage, verrijkt met vele jaren praktijkervaring. Flexibiliteit en een brede inzetbaarheid van de docenten is een zeer belangrijke meerwaarde die wij onze klanten met zekerheid kunnen bieden. Wij kunnen de meeste cursussen binnen een periode van twee à drie weken opstarten.

Opnieuw naar overzicht

 

Hoe vraag ik een duplicaat aan van de behaalde attesten?

Onze administratieve dienst registreert per bedrijf alle uitgaande certificaten op datum van uitgifte en op vervaldatum. Hierdoor kunnen wij steeds een duplicaat van een attest, diploma of behaald certificaat aan u bezorgen.

Wenst u een duplicaat aan te vragen van een getuigschrift voor de vakbekwaamheid? Bel dan 02 277 41 02 of vraag dit aan via certdriving@mobilit.fgov.be.

Opnieuw naar overzicht

 

Wat als mijn werknemer geen attest heeft maar al wel met het toestel kan werken?

Indien u een ervaren werknemer heeft, kan u hem inschrijven voor een opfriscursus. Deze opleiding heeft een duurtijd van één dag. In de voormiddag worden er theoretische punten aangehaald en in de namiddag volgt er een praktisch gedeelte. De nadruk ligt hier vooral op het sensibiliseren.
Zowel de basis- als de opfrisopleidingen worden afgesloten met een theoretische test met meerkeuzevragen en een praktijkevaluatie. De geslaagde deelnemers ontvangen na afloop van de opleiding een De Coninck-certificaat en een veiligheidspasje. Het behaalde attest heeft een geldigheidsduur van vijf jaar.

Opnieuw naar overzicht

 

Wat is werkplekleren?

Elke cursus is gericht op het opbouwen, onderhouden of verbeteren van de competenties van nieuwe en bestaande werknemers. U verhoogt dus de kwaliteit van het geleverde werk en u vermijdt kostelijke arbeidsongevallen door het inzetten van professionele medewerkers. Om deze doelen snel en efficiënt te bereiken passen wij sinds jaren het principe van werkplekleren toe.

Uw voordeel van werkplekleren blijkt meteen uit deze beperkte opsomming:

 • De cursus is afgestemd op de specifieke werkomstandigheden, de dagelijkse werkomgeving, de eigen materialen en de beroepservaring van de cursisten.
 • U beslist zelf wanneer de cursussen plaatsvinden. U bezit dus een grotere vrijheid en flexibiliteit bij de keuze van het ideale opleidingsmoment.
 • U geniet automatisch van lagere opleidingskosten omdat u geen vervoerskosten van de cursisten en geen investering in een externe locatie en materialen betaalt.
 • U beperkt het verlies aan arbeidscapaciteit tijdens de opleidingsperiode. Werknemers die in grotere groepen een praktische opleiding volgen, worden opgeroepen op het moment dat zij aan de beurt zijn en kunnen intussen gewoon aan het werk blijven.
 • U kan uw nieuwe medewerkers sneller efficiënt inzetten doordat wij op zeer korte termijn de cursus op de werkvloer kunnen starten.
 • Enzovoort.

Op deze manier wordt elke opleiding een krachtig instrument om elke cursist in zijn uniek kader te trainen, op te leiden of te begeleiden.
Uiteraard is het, veelal om organisatorische redenen, niet mogelijk om in het eigen bedrijf een opleiding te organiseren. In dat geval stellen wij graag onze moderne cursuslocatie te Geel open voor de opleiding.

Opnieuw naar overzicht

 

Kan ik mijn opleiding subsidiëren?

Afhankelijk van het Paritair comité kan u gebruik maken van mogelijke subsidies.
De Coninck werkt onder andere samen met de sectorfondsen; IPV, Eduplus, Confederatie Bouw, Bouwunie, FTMA, en vele anderen.

   

Contacteer ons voor meer informatie omtrent mogelijke subsidies. 

Opnieuw naar overzicht

 

Wat is een winteropleiding?

Tussen 1 december en 31 maart kan u voor uw arbeiders van Paritair Comité 124 beroep doen op het voordelig winteropleidingssysteem. Dit systeem houdt in dat uw werknemers werkloos worden gesteld wegens slecht weer (ongeacht de weersomstandigheden).

Als werkgever hoeft u op deze manier géén loonkosten te betalen en de arbeider ontvangt naast de werkloosheidsuitkering nog een opleidingspremie van het FVB (het Fonds voor Vakopleiding in de Bouw).

Tip! Zaakvoerders die samen met hun arbeiders de opleiding volgen, genieten van dezelfde tussenkomst in de opleidingskost (maximum twee zaakvoerders per opleiding). Dit is zowel geldig voor de on site opleidingen als voor de open inschrijvingen.
Het hoeft geen slecht weer te zijn om winteropleiding te volgen! Ongeacht de weersomstandigheden kan u van in de periode van 1 december tot en met maart uw arbeiders op weerverlet plaatsen om opleiding te volgen.

Opnieuw naar overzicht

 

Welke voorwaarden zijn er verbonden aan een winteropleiding?

 • Arbeider zijn van Paritair Comité 124
 • Opleidingen in de periode van 1 december tot en met 31 maart
 • Opleiding van minimum acht uur
 • De opleiding dient tijdens de werkuren door te gaan. Dus niet op avonden of zaterdagen.
 • De arbeider dient werkloos gesteld te worden wegens slecht weer (ongeacht de weersomstandigheden).
 • Er kan maximum 160 uur opleiding in de winterperiode per arbeider opgebruikt worden.

Heeft u nog vragen rond deze voorwaarden? Contacteer ons op het nummer 014 40 42 47.

Opnieuw naar overzicht

 

Wanneer moet ik in regel zijn met de vakbekwaamheid?

De nascholing of vakbekwaamheid is een relatief nieuw begrip in de transportsector. Professionele bestuurders met een rijbewijs van de categorie C of de categorie D zijn verplicht deze nascholing te volgen. Elke vijf jaar dient de chauffeur het rijbewijs te verlengen. Dit kan door 35 uren, ofwel vijf lesdagen nascholing te volgen bij een erkend opleidingscentrum zoals De Coninck Opleidingen & trainingen.

Alle professionele chauffeurs met een rijbewijs van de categorie C of de categorie D die werken en / of wonen in de Europese Unie moeten sinds 2003 voldoen aan de vakbekwaamheid.

Deze regel houdt in dat de buschauffeurs vanaf 10 september 2008 en de vrachtwagenchauffeurs vanaf 10 september 2009 naast het rijbewijs tevens een attest van vakbekwaamheid moeten kunnen voorleggen met vermelding van de Code 95. Door 35 uur nascholing te volgen, kan je dit attest om de vijf jaar vernieuwen. Je rijbewijs blijft nog wel geldig maar zonder dit attest ben je niet meer in orde met de Code 95.

Indien je een rijbewijs behaald hebt voor 10 september 2008 (voor buschauffeurs) of voor 10 september 2009 (voor vrachtwagenchauffeurs) krijg je een vrijstelling. Net zoals alle andere chauffeurs dienen ook zij wel elke vijf jaar de nascholing te volgen.

Concreet wil dit zeggen dat buschauffeurs voor 10 september 2015 vijf opleidingen moeten gevolgd hebben, ofwel 35 uur. Vrachtwagenchauffeurs hebben tijd tot 10 september 2016.

Klik hier voor een handig overzicht.

De opleidingen vakbekwaamheid worden op regelmatige basis georganiseerd in ons opleidingscentrum te Geel. Klik hier voor een overzicht van de eerstvolgende modules.
Heeft u meerdere chauffeurs in dienst? Dan komen wij graag ter plaatse. Bel ons op het nummer 014 40 47 42 

 

Is elke beroepschauffeur verplicht de vakbekwaamheid te volgen?

De vakbekwaamheid is niet van toepassing voor bestuurders van:

 • voertuigen waarvan de maximaal toegestane snelheid niet hoger is dan 45 km/u;
 • voertuigen toegewezen aan de diensten van de strijdkrachten, de civiele bescherming, de brandweer en de machten belast met de openbare orde of onder controle ervan;
 • voertuigen die testen op de weg ondergaan met het oog op een technische verbetering ervan, een herstelling, een onderhoud, alsook nieuwe of omgebouwde voertuigen die nog niet in het verkeer werden gesteld;
 • voertuigen die worden aangewend in geval van nood of toegewezen aan reddingsopdrachten;
 • voertuigen die gebruikt worden voor het niet-commerciële vervoer van goederen met privé-doeleinden;
 • voertuigen of een combinatie van voertuigen die gebruikt worden voor het vervoer van materieel, apparatuur of machines bestemd voor de bestuurder in de uitoefening van zijn beroep en op voorwaarde dat het besturen van het voertuig niet de hoofdactiviteit is van de bestuurder.

Heeft u hierover nog vragen? Contacteer ons op het nummer 014 40 47 42. 

Voor meer inlichtingen omtrent deze regelgeving kan u ook steeds terecht bij het FOD Mobiliteit

Opnieuw naar overzicht

 

Hoe vraag ik een KMO-portefeuille aan?

Ga naar de website www.kmoportefeuille.be. Door een dossier in te dienen via deze website onder de pijler ‘opleiding’ heb je recht op 30 tot 40 % korting van de totale cursuskost. Een factuur heb je hier nog niet voor nodig. Je kan onmiddellijk een aanvraag indienen door je aan te melden met behulp van een E-ID-lezer of federaal token. Het is zelfs zo dat je dit best vóór aanvang van de cursus in orde brengt. Dit kan tot max. veertien dagen na afloop van de opleiding. Vervolgens geef je het correcte bedrag in (dit kan je terugvinden in de bevestigingsmail die je na de inschrijving ontvangt). Later word je uitgenodigd tot het betalen aan de KMO-portefeuille. Na afloop van de opleiding krijg je een factuur van ons. Hiervan moet je enkel nog het BTW-bedrag aan ons storten. Het overige bedrag wordt geregeld via de KMO-portefeuille.

Klik hier voor een handig filmpje over de aanvraag.

Voor meer informatie kunt u terecht op het gratis infonummer van de overheid 1700 of stuur een mail naar admin@inkom.be.

Opnieuw naar overzicht

 

Kom ik in aanmerking voor een subsidie via de KMO-portefeuille?

Vrije beroepen en KMO's die;

 • gevestigd zijn in het Vlaams Gewest
 • deel uitmaken van de privésector
 • een aanvaardbare hoofdactiviteit hebben (nacebelcode)
 • voldoen aan de regelgeving in het Vlaams Gewest

Voor verdere vragen aangaande deze subsidie kan u ons steeds telefonisch bereiken op het nummer 014 40 47 42 

Opnieuw naar overzicht

 

Kan ik educatief verlof aanvragen?

Een aantal van onze opleidingen komen hiervoor in aanmerking.

Er zijn tevens een aantal voorwaarden waar je rekening moet mee houden.

 • Je moet een opleiding volgen van minstens 32 uur per jaar.
 • Per jaar is er een maximale begrenzing van het aantal gevolgde uren. Namelijk, 100 uur voor alle beroepsopleidingen na de werkuren en 120 uur indien de opleiding samenvalt met de werkuren.
 • Het educatief verlof moet opgenomen worden tussen de datum van de start van de opleiding en de datum van het laatste examen.
 • De aanvraag van het educatief verlof dient te gebeuren ten laatste 15 dagen na inschrijving.
 • De werknemer licht de werkgever in over de voorziene afwezigheid maar de planning van het educatieve verlof gebeurt in onderlinge overeenstemming.
 • De werknemer dient per trimester een getuigschrift van nauwgezetheid voor te leggen.

Indien de werknemer een opleiding stop zet, moet deze zijn werkgever hier dadelijk (binnen de vijf dagen) van op de hoogte stellen. Het recht op educatief verlof vervalt hierbij. Het aantal rechtgevende verlofuren wordt bepaald op basis van de werkelijk gevolgde lesuren voor de opgave van de lessen.

Wanneer de werknemer meer dan 10 % afwezig is geweest, verliest deze het recht op educatief verlof voor een periode van zes maanden. Een afwezigheid tijdens de opleiding is enkel gewettigd omwille van enkele specifieke redenen.

Bij vragen rond de aanvraag van het educatief verlof kan u ons telefonisch bereiken op het nummer 014 40 47 42 of stuurt u een mailtje naar Opnieuw naar overzicht

Opnieuw naar overzicht

 

Kan ik gebruik maken van opleidingscheques?

Bent u werknemer? Dan Kan u misschien gebruik maken van opleidingscheques.

Klik hier voor meer informatie omtrent de subsidie.

Opnieuw naar overzicht

 

Privacyverklaring

De Coninck M&O, Kleinhoefstraat 6, 2440 te Geel verklaart hiermee dat zij als bedrijf professioneel en discreet omgaat met de persoonsgegevens van de cursisten en bedrijven die zij als klant kunnen beschouwen.

 • Bedrijfsgegevens kunnen zijn: Naam bedrijf, adres, rekeningnummer, contactpersoon, mailadressen.
 • Persoonsgegevens kunnen zijn: Naam, voornaam, adres, geboortedatum, rijksregisternummer, rekeningnummer, functie in het bedrijf, bedrijf waar men werkzaam is, mailadressen.
 • Deze gegevens worden gebruikt voor facturatiedoeleinden en certificatiedoeleinden. Tevens kunnen deze personen een nieuwsbrief ontvangen van De Coninck M&O.
 • Voor het aanvragen van eventuele subsidies zijn deze gegevens eveneens noodzakelijk. Een presentielijst kan omwille van deze reden doorgestuurd worden naar het toepasselijke sectorfonds, welke op hun beurt de gegevens mogelijks verwerken.
 • Gegevens kunnen doorgegeven worden aan andere partijen omwille van verschillende redenen. Wanneer wij hiertoe bij wet gedwongen worden tijdens een rechtszaak tegen De Coninck of een medewerker, zullen wij gegevens vrijgeven. Wanneer de veiligheid van een medewerker of een andere persoon in het gedrang komt, zal dit ook gebeuren. We trachten dit steeds te doen met aangepaste beveiliging.
 • Wij ontvangen de persoonsgegevens steeds via de persoon zelf, de opdrachtgever waar deze persoon werkzaam is of het interimkantoor dat een opleiding voor deze persoon voorziet.
 • Indien deze gegevens niet doorgegeven worden aan De Coninck M&O, is het onmogelijk om correct te factureren, een deelnemer in te schrijven, een certificaat te voorzien voor de deelnemer of om eventueel gewenste subsidies aan te vragen.
 • We verzamelen gegevens wanneer u onze website bezoekt. We gaan na hoeveel tijd u spendeert op een pagina en of u doorklikt naar een bepaalde sub pagina. Uw IP-adres en andere standaardgegevens zoals de datum en tijd dat u onze website bezoekt alsook de site die u heeft gebruikt om onze pagina te vinden verzendt uw browser automatisch en worden verzameld.
 • De eerder vermelde gegevens worden bewaard gedurende de geldigheidsperiode van het uitgereikte certificaat. Dit is een variabele periode met een maximum van 10 jaar. Indien een bedrijf klant is, worden de bedrijfsgegevens langer bewaard om een nieuwsbrief te kunnen versturen. Tenzij een bedrijf expliciet vraagt om uitgeschreven te worden van deze lijst, dit is ten allen tijden mogelijk. Dit kan via het mailadres onderaan deze pagina.
 • Wij werken met persoonlijke gegevens die we op verschillende manieren beveiligen om verspreiding en/of onrechtmatige toegang of gebruik van deze gegevens te voorkomen. Zo werken we met professionele Anti-Virus software, firewalls en worden de gegevens bemand op computersystemen met beperkte toegang in afgesloten ruimtes.
 • Om u de beste website-ervaring te kunnen bieden, maken we gebruik van cookies. Deze cookies bevatten kleine deeltjes tekst en worden via onze webserver naar uw internetbrowser gestuurd. Ze zorgen ervoor dat alle functionaliteiten en toepassingen van onze website werken en versnellen de interactie door bepaalde keuzes die u maakt te onthouden.
 • Deze cookies hebben geen toegang tot uw computer en kunnen dus geen persoonlijke informatie of andere gegevens van uw computer lezen. Ze bevatten geen virussen en kunnen geen schadelijke toepassingen op uw computer installeren.
 • Welke cookies gebruiken we? We gebruiken geen targeting cookies en ook geen cookies die uw online gedrag registreren. Onderstaande cookies gebruiken we wel (ingedeeld op basis van de categorieën van de ICC UK Cookie Guide).
  • Categorie 1: strikt noodzakelijke cookies. Deze cookies zijn noodzakelijk om op de website te surfen en alle functionaliteiten te kunnen gebruiken. Dit zijn meestal sessiecookies die worden verwijderd wanneer u uw internetbrowser sluit. De namen van de cookies zijn PHPSESSID en wizzsession.
  • Categorie 2: prestatiebevorderende cookies. Deze cookies bewaren keuzes die je maakt tijdens uw bezoek aan de website. Op deze manier kunnen we jouw websitebezoek optimaliseren. De naam van de cookie is cookiescriptaccept.
  • Categorie 3: functionaliteitscookies. Deze Google Analytics-cookies gebruiken we om de functionaliteit en gebruiksvriendelijkheid van onze website te verbeteren. Ook deze cookies onthouden keuzes die u maakt op de website. Meer informatie over deze cookies vindt u in het Google Analytics privacybeleid. De namen van deze cookies zijn: __utma, __utmb, __utmc, __utmt en __utmz.
  • Categorie 4: profileringscookies. Dit is een Third party cookie om uw ervaring te verbeteren. Deze cookies onthouden uw keuzes en gegevens die je invuld op de website, identificeert u en zorgen voor een optimale, gebruikservaring. Hiervoor wordt Sharpspring gebruikt. Meer informatie over deze cookies vindt u in de Privacy Policy van Sharpspring. De namen van deze cookeis zijn: koitk, __ss, __ss_referrer, __ss_tk.
 • Hoe kan u deze cookies beheren? We passen de regel van de 'impliciete goedkeuring' toe. Dit betekent dat u door de website te bezoeken toestemt met ons cookiebeleid.
 • Wilt u geen cookies? Dan kan u de website niet meer bezoeken, de cookies verwijderen, surfen in anonieme modus of cookies uitschakelen in uw webbrowser. Cookies uitschakelen doet u in de meeste gevallen via de 'Settings'- of 'Instellingen'-optie van uw browser. Voor meer informatie over cookies en het verwijderen of uitschakelen ervan verwijzen we u graag naar de website www.aboutcookies.org. Surft u zonder cookies, dan zullen bepaalde functies en toepassingen van onze website niet of onvolledig functioneren.
 • Elke opdrachtgever van wie gegevens worden bewaard, heeft op elk moment het recht om deze gegevens in te kijken, aan te laten passen of te laten verwijderen. Het verzoek hiervoor kan ook ingediend worden via het mailadres onderaan deze pagina.
 • De opdrachtgever heeft steeds het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Opnieuw naar overzicht